Image

Фирмата извършва строителство, ремонт и довършителни дейности на промишлени и административни сгради от ниво груб строеж:

  • изпълнение на топлоизолационни дейности,
  • вътрешни и външни довършителни работи,
  • изграждане на ВиК,
  • електроинсталации и ОВК инсталации и др.
001 Строителство на фабрика в гр. Костинброд
002 Строителство на фабрика в гр. Костинброд
003 Реконструкция на промишлена сграда в гр. Русе
004 Реконструкция на промишлена сграда в гр. Русе
005 Реконструкция на промишлена сграда в гр. Плевен
006 Реконструкция на промишлена сграда в гр. Плевен
007 Реконструкция на промишлена сграда в гр. Плевен
008 Реконструкция на промишлена сграда в гр. Плевен
009 Строителство на промишлена сграда в гр. Бургас
010 Строителство на промишлена сграда в гр. Бургас
011 Строителство на фабрика в гр. Костинброд
012 Строителство на фабрика в гр. Костинброд
013 Строителство на промишлена в гр. Костинброд
014 Изграждане на мини футболно игрище в гр. София
015 Реконструкция на промишлена сграда в гр. Плевен
016 Строителство на промишлена сграда в гр. Бургас
017 Строителство на промишлена сграда в гр. Бургас
018 Вътрешна топлоизолация на админ сграда – София
019 Въшна топлоизолация на пром сграда – София
020 Въшна топлоизолация на пром сграда – София
021 Реконструкция на сграда и изграждане на център за Социална рехабилитация и интеграция в гр. Троян