Image

Фирмата извършва ремонт на покриви, както частични така и цялостни.  

  • Изграждане на нови дървени покривни конструкции,
  • реконструкция на покриви,
  • претърсване на покриви,
  • полагане на топлоизолация и хидроизолация по покриви и сгради;
  • изграждане на метални конструкции,
  • монтаж на термопанели, поцинкована LT ламарина и ламарина с PVC покритие и др.
001 Изграждане покрив на жилищна сграда в гр. София
002 Изграждане покрив на жилищна сграда в гр. София
003 Изграждане покрив на жилищна сграда гр. Пловдив
004 Изграждане покрив на промишлена сграда в гр. Русе
005 Изграждане покрив на промишлена сграда в гр. Велико Търново
006 Изграждане покрив на промишлена сграда в гр. Ботевград
007 Изграждане покрив на промишлена сграда в гр. Ботевград
008 Изграждане покрив на промишлена сграда в гр. Велико Търново
009 Изграждане покрив на промишлена сграда в гр. Русе
010 Хидроизолация на индустриални покриви в гр. Пловдив
011 Хидроизолация на индустриални покриви в гр. Пловдив
012 Хидроизолация на индустриални покриви в гр. Пловдив
013 Изграждане покрив на промишлена сграда в гр. Ботевград