Кои сме не?

„БИЛДИНГ ГРУП-2000“ ЕООД е дружество с повече от 20 годишна история. За този период от време фирмата се развива успешно на българския пазар, изпълнявайки строителство, строително-ремонтни и монтажни работи на територията на цялата страна. Регистрирана е в Централният професионален регистър на строителя(ЦПРС) съгласно изискванията на съществуващата към момента нормативна база, отразяваща начина на изграждане и експлоатация на сгради и съоръжения.

Благодарение на своят екип с дългогодишен опит в строителството и строителните услуги и висококвалифициран управленчески персонал, строителната фирмата успешно се налага на строителният пазар.

Image
Image

Профил на дружеството

Строителство, ремонт и реконструкция на промишлени и граждански обекти, инженерна ин­фраструктура, пътища, енергийни обекти, пречиствателни и хидромелиоративни съоръжения.

Принципи и цели

  • изпълняване качествено и в срок на всички поети ангажименти и договорени обекти
  • постоянен контрол върху качеството на изпълняваните СМР (строително монтажни работи) и своевременно отстраняване на допуснати грешки и неточности
  • прилагане на нови съвременни технологии и подбор на висококачествени материали
  • спазване на всички нормативни изисквания и ПИПСМР (Правилник за извършване и при­емане на строително монтажни работи).
Image
Image

Проектиране

В началото е идейното проектиране - етап, на който нашият екип ще изготви за Вас няколко ре­шения на архитектурни и дизайнерски проекти, в зависимост от даденостите и Вашите очаква­ния.

Одобреният от Вас вариант ще бъде разработен във фаза работен проект, с включени части за архитектура, конструкции и инсталационни части - ВиК, Ел, ОВК и вертикална планировка

Екипът

Екипът ни притежава траен опит в сферата на строително-монтажните дейности, затова на Ваше разположение са инженери, готови да предложат възможно най-прецизните решения за проблеми от всякакво естество.

От основаването ни до днес, предвид нашия опит, точност и високо качество на изпълнените от нас строителни дейности, сме се доказали като коректен партньор, работещ в областта на строителството.

Фирмата е успяла да завоюва позиции в предоставянето на комплексни строителни услуги.

Image