Слайдер-001 - BG
Билдинг груп – 2000 ЕООД

Строителство и архитектура

Слайдер-002 - BG
Билдинг груп – 2000 ЕООД

Строителство и архитектура

previous arrow
next arrow

За този период от време фирмата се развива успешно на българския пазар, изпълнявайки строителство, строително-ремонтни и монтажни работи на територията на цялата страна. 

Регистрирана е в Централният професионален регистър на строителя(ЦПРС) съгласно изискванията на съществуващата към момента нормативна база, отразяваща начина на изграждане и експлоатация на сгради и съоръжения.